Årsmøte Henning Samfunnshus

Årsmøte i Henning samfunnshus`s venner tirsdag 14. mars 2017 kl. 1900.
 
Frist for innsending av saker; tirsdag 7. mars 2017.
 
Vanlige årsmøtesaker.
Hilsen
Ivar Laurgård