Friluftsandakt ved Henningvatnet søndag 3. september 2017 klokka 13:00

Henning sokneråd arrangerer i samarbeid med Kjenne du Båbufjellet og Sparbu historielag den årlege friluftsgudstenesta ved Henningvatnet. Det blir kaffe frå svartkjel og noko å bite i.