ALLIDRETT

Godt nytt år!

 

Neste uke (uke 2) er det igjen klart for allidrett. Ser ut til at vi har funnet instruktører til alle timer.

Det har vært en del grupper med dårlig oppmøte. Det vurderes om vi må kutte ut disse gruppene etter hvert dersom det ikke kommer nok folk, men enn så lenge starter vi opp med de samme gruppene som tidligere.

Her er en oversikt:

Allidrett-2017-2018 (03.01.18)

En ekstra takk til bygdas flinke ungdommer som tar på seg instruktørjobben!