NYE GRUPPER FOR ALLIDRETT

Det har vært til dels svært dårlig oppmøte på allidretten, så nå har vi endret litt på gruppene i håp om at det kommer mange nok til å ha et greit opplegg. Det er ikke lett å arrangere gode gruppetimer når det kommer 1-3 (evt. ingen!) på timene, noe som selvfølgelig er veldig frustrerende for instruktørene. Vi prøver dette nye opplegget et par uker og ser hvordan det går. For de gruppene som fremdeles har for lite oppmøte vil tilbudet bli lagt ned!

 

Endringene er som følger:

  • Alle grupper får 1 time hver
  • 1. klasse slås sammen med 2. klasse og har timer på onsdager kl. 1700-1800
  • Gutter og jenter i 3. klasse slås sammen til en gruppe og har timer mandager kl. 1700-1800
  • 4. klasse er fremdeles delt på gutter og jenter, men slås sammen med 5.-6. klasse
  • 7. klasse og oppover fortsetter som før (gutter på mandager, jenter på onsdager)
  • Herretrim og dametrim som før

Her er oppdaterte lister:

Allidrett-2018