Årsmøte Henning skytterlag

Mandag 5. februar hadde Henning skytterlag årsmøte på Lysheim. I tillegg til ordinære årsmøtesaker ble Per Asbjørn Moe æresmedlem etter 45 år som medlem i skytterlaget. I alle disse årene har han gått inn og ut av styret og lagt ned stor innsats for skytterlaget og på skytterbanen.

Avtroppende leder Egil Ostad ble også hedret for lang og tro tjeneste og fikk utmerkelse fra det frivillige skyttervesen etter 11 år som leder for Henning skytterlag.

Fra venstre: Avtroppende leder Egil, ny leder Hans, Per Asbjørn og Torbjørn

Fra venstre: avtroppende leder Egil, æresmedlem Per Asbjørn

Æresmedlem Per Asbjørn

Avtroppende leder Egil