Aktivitetsplan Henning IL fotball

Aktivitetsplan for fotballgruppa for sesongen 2020

I. Hovedmål for aktiviteten i fotballgruppa

Hovedmålet i aktivitetsplanen er å legge til rette for fotballaktivitet for alle aldersgrupper med fokus på samhold, toleranse, likeverdighet og fair play.

Norges fotballforbunds visjon skal gjennomføres; ”Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.»

Det innebærer i praksis at:

 • Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner.
 • Alle skal kunne få et tilbud tilpasset:
  • eget ferdighetsnivå
  • egne ønsker
  • egne ambisjoner
  • eget behov
 • Vår organisasjon skal preges av trivsel, glede og fellesskap

II. Generelt

Hovedaktiviteten for fotballgruppa i Henning IL vil også for sesongen 2020 være barnefotball. Barneaktiviteten er viktig og barneaktiviteten skal gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp.

Treningsavgiften for aldersbestemte lag fastsettes til 500 kr i likhet med 2019. I tillegg til dette kreves det inn egen vintertreningsavgift fra spillere på de lag som trener på vinteren på Guldbergaunet.

Treningsavgiften for herre- og damelag fastsettes slik at utgiftene med laget dekkes inn av treningsavgiften.

III. Oversikt over lag i Henning IL fotball sesongen 2020;

1. Henning gutter 11 år

I 2009/2010-kullet er det 12 gutter. Dette laget skal spille 7’er fotball og lokalt seriespill.

Trener: Rudi Selbo og Vegard Forbord. Lagleder: Silje Morken Forbord

2. Henning jenter 11 år

I 2009/2010-kullet er det 16 jenter. Dette laget skal spille 7’er fotball og lokalt seriespill.

Trener: Per Christian Rannem. Lagleder: Nina Kolset og Guro Moen Haggren.

3. Henning jenter 9 år

Dette laget består av 2011 og 2012-kullet. Til sammen x jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 5-er.

Trener: Per-Ole Austmo, Trond Kåre Olsen og Stian Grøtan. Lagleder: Lone Aslaksen

4. Henning gutter 8 år

Dette laget består av 2011 og 2012-kullet. Til sammen x jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 5-er.

Trener: Karoline Austmo, Odd Jostein Veie og Vegard Forbord

5. Henning jenter 7 år

Dette laget består av 2013-kullet. Til sammen x jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 3-er.

Trener:

6. Henning gutter 7 år

Dette laget består av 2013-kullet. Til sammen x jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 3-er.

Trener:

7. Henning jenter/gutter 6 år

Dette laget består av skolestartere og begynner treninger i mai. Dette er et tilbud for å styrke samholdet i skolestartergruppa som består av barn fra to barnehager. Laget kan delta på cuper og spiller 3-er.

Trener ikke avklart pt.

8.   Damelag 7’er

Henning klarer dessverre ikke å stille med et damelag i årets sesong og har trukket laget fra seriespill. Laget tar sikte på å trene og bygge opp antall spillere til neste sesong.

Trener: May-Liss Røyseng

9.   Herrelag 7’er

Henning prøver å få plass et 7’erlag på herresiden.

Trener:

IV. Annen aktivitet

1. Bygdadag 2020

Fotballgruppa planlegger å arrangere Bygdadag/ bygdaturnering xx.xx.2020.

Dette er et arrangement som naturligvis krever en del dugnadsinnsats, og vi håper at foreldre og andre er klar til å stille opp for å få arrangementet vel gjennomført.

Det ligger også et visst inntektspotensiale i en sånn dag.

2. Elkjøpcup 2020

Det skal arrangeres Elkjøpcup 22. august 2020.

3. Dugnad

Også for 2020 er det nødvendig med inntektsgivende dugnad fra spillere og foreldre.

I tillegg til inntektsgivende dugnad, så vil naturligvis bygdadagen/bygdaturneringa kreve en del dugnadsinnsats, samt at det også i 2020 blir dugnad på ulike praktiske gjøremål, som f.eks kioskvakter på hjemmekampene.

Enkelte lag legger opp til egne dugnader i tillegg for å dekke utgifter til f.eks deltagelse i Storsjøcupen.

4 . Grasrottrenerkurs.

Det tas sikte på at så mange ledere/trenere i barnefotballen som mulig deltar på grasrottrenerkurs del I ”aktivitetslederkurs – barnefotball”. høsten 2019. Vårt klare mål er som før at alle trenere/lagledere skal ha dette kurset. I 2020 blir det avholdt i samarbeid med Sparbu.

Vi har også en del trenere som har gjennomført dette første kurset og som er aktuelle for videre trenerkurs. Vi håper at så mange som mulig melder seg på og blir med på det.

5. Bussturer til Lerkendal

Fotballgruppa har de senere år arrangert årlige bussturer til Lerkendal, og tar sikte på slike turer også i 2020 – sesongen.

Slike turer er sosiale og artige både for barn og voksne. Vi fyller en buss relativt fort viser det seg når vi først setter i gang.

V. Organisatoriske ting

Styret i fotballgruppa legger opp til å bruke 2020 til å fortsette arbeidet med å få på plass et mer oppdatert regelverk, instrukser og retningslinjer ifht ulike oppgaver, roller og funksjoner i fotballgruppa.

Fotballstyret

Relaterte artikler

Henning IL Fotball
Publisert 08.11.2020

Henning G11 høsten 2020

Henning IL Fotball
Publisert 05.09.2020

Henning G8 på barnefotballkveld

Henning IL Fotball
Publisert 04.09.2020

G11 med smell på Mære

Se alle artikler »