Aktivitetsplan Henning IL fotball

Aktivitetsplan for fotballgruppa for sesongen 2021

I. Hovedmål for aktiviteten i fotballgruppa

Hovedmålet i aktivitetsplanen er å legge til rette for fotballaktivitet for alle aldersgrupper med fokus på samhold, toleranse, likeverdighet og fair play.

Norges fotballforbunds visjon skal gjennomføres; ”Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.»

Det innebærer i praksis at:

 • Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner.
 • Alle skal kunne få et tilbud tilpasset:
  • eget ferdighetsnivå
  • egne ønsker
  • egne ambisjoner
  • eget behov
 • Vår organisasjon skal preges av trivsel, glede og fellesskap

II. Generelt

Hovedaktiviteten for fotballgruppa i Henning IL vil også for sesongen 2021 være barnefotball. Barneaktiviteten er viktig og barneaktiviteten skal gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp.

Treningsavgiften for aldersbestemte lag fastsettes til 500 kr i likhet med 2020.

Treningsavgiften for herre- og damelag fastsettes slik at utgiftene med laget dekkes inn av treningsavgiften.

III. Oversikt over lag i Henning IL fotball sesongen 2021;

1. Henning jenter 12 år

Dette laget består av 2009 og 2010-kullet.. Dette laget skal spille 7’er fotball og lokalt seriespill.

Trenere: Per Christian Rannem og Roger Berg. Lagleder: Nina Kolset og Guro Moen Haggren.

2. Henning jenter 9 år

Dette laget består av 2012 og 2013-kullet. Til sammen x jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 5-er.

Trenere: Ingrid Barkhald, Stian Grøtan, Anders Arntzen og Odd Reidar Austmo. Lagleder: Lone Aslaksen

3. Henning gutter 9 år

Dette laget består av 2011, 2012 og 2013-kullet. Til sammen 14 gutter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 5-er.

Trenere: Roger Berg, Magnus Bomo Berg, Odd Jostein Aalberg og Vegard Forbord

4. Henning jenter 7 år

Dette laget består av 2014-kullet. Til sammen 6 jenter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 3-er.

Trenere: Sondre Fosmo, Lars Eirik Oksås og Vegard Forbord

5. Henning gutter 7 år

Dette laget består av 2014-kullet. Til sammen 8 gutter. Laget deltar på cuper før og etter sommeren og barnefotballkvelder. Laget spiller 3-er.

Trenere: Sondre Fosmo, Lars Eirik Oksås og Vegard Forbord

6. Henning jenter/gutter 6 år

Dette laget består av skolestartere og begynner treninger i mai. Dette er et tilbud for å styrke samholdet i skolestartergruppa som består av barn fra flere barnehager. Laget kan delta på cuper og spiller 3-er.

Trenere: Rudi Selbo og Jon Sokrates Kolset

7. Damelag 7’er

Vi prøver å få plass et 7-erlag på damesiden.

8. Herrelag 7’er

Henning prøver å få plass et 7-erlag på herresiden.

IV. Annen aktivitet

1. Bygdadag/aktivitetsdag 2021

Fotballgruppa planlegger å arrangere en aktivitet i bygda/aktivitetsdag/bygdaturnering i løpet av året.

Dette er et arrangement som naturligvis krever en del dugnadsinnsats, og vi håper at foreldre og andre er klar til å stille opp for å få arrangementet vel gjennomført.

Det ligger også et visst inntektspotensiale i en sånn dag.

2. Elkjøpcup

Det skal ikke arrangeres Elkjøpcup i 2021.

3. Dugnad

Også for 2021 er det nødvendig med inntektsgivende dugnad fra spillere og foreldre.

I tillegg til inntektsgivende dugnad, så vil naturligvis bygdadagen/bygdaturneringa kreve en del dugnadsinnsats, samt at det også i 2021 blir dugnad på ulike praktiske gjøremål, som f.eks kioskvakter på hjemmekampene.

Enkelte lag legger opp til egne dugnader i tillegg for å dekke utgifter til f.eks deltagelse i Storsjøcupen eller andre større cuper.

4 . Grasrottrenerkurs.

Det tas sikte på at så mange ledere/trenere i barnefotballen som mulig deltar på grasrottrenerkurs del I ”aktivitetslederkurs – barnefotball”. Vårt klare mål er som før at alle trenere/lagledere skal ha dette kurset. I 2021 prøver vi å avholde kurs i samarbeid med Sparbu.

Vi har også en del trenere som har gjennomført dette første kurset og som er aktuelle for videre trenerkurs. Vi håper at så mange som mulig melder seg på og blir med på det.

5. Bussturer til Lerkendal

Fotballgruppa har de senere år arrangert årlige bussturer til Lerkendal, og tar sikte på slike turer også i 2021 – sesongen.

Slike turer er sosiale og artige både for barn og voksne. Vi fyller en buss relativt fort viser det seg når vi først setter i gang.

6. Organisatoriske ting

Styret i fotballgruppa legger opp til å bruke 2021 til å fortsette arbeidet med å få på plass et mer oppdatert regelverk, instrukser og retningslinjer ifht ulike oppgaver, roller og funksjoner i fotballgruppa.

Fotballstyret

Relaterte artikler

Henning IL Fotball
Publisert 31.10.2022

Henning G9 og G10 på sesongavslutning på Lerkendal

Henning IL Fotball
Publisert 25.04.2022

God dugnadsånd på poengtrøa!

Henning IL Fotball
Publisert 21.04.2022

Sesongåpning for G10 i Namsos

Se alle artikler »