Høstsesongen i vist er godt i gang og avsluttes godt ut i desember

 

Henningvisten er godt i gang. Etter tre kvelder leder Martin og Esten med  åtte poeng foran Leif og Per og med Oddrun og Torbjørn like bak.

Par                                           09.sep                                 23.sep                                07.okt                  SUM
1 Martin og Esten                      160                                      151                                      179                        490
2 Leif og Per                               178                                      164                                      140                        482
3 Oddrun og Torbjørn               155                                      173                                      148                        476
4 Laila og Marit                          142                                      154                                      150                        446
5 Geir og Bjørn                           143                                       136                                     166                        445
6 Jo Morten og Kåre                 142                                      164                                      126                        432
7 Kari og Oddny                         143                                      140                                      147                         430
8 Gunnar og Bjørn Tore            131                                       152                                      137                        420
9 Laila R og Grete                      137                                        99                                       134                        370
10 Bodil og Lisbet                      109                                      107                                       113                        329

 

Relaterte artikler

Henning Sanitetslag

Årsmøte

Henning sanitetslag har årsmøte i sanitetshuset torsdag 27.februar 2020 kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker. Velkommen.

Henning Sanitetslag

Kaffetreff

Det blir kaffetreff i Henning Sanitetshus tirsdag 3. mars fra kl 15.00 – 17.00. Kaffesalg og sosialt samvær. Velkommen! Henning sanitetslag

Åpen skihytte

Skitrekket går lørdag og søndag!

Skihytta er kun åpen søndag, men skitrekket er åpent begge dager i helga. Velkommen!