FAU Henning skole

FAU Henning skole ble stiftet som egen organisasjon 20. januar 2022 og har til formål å sikre et godt skole/hjem-samarbeid.


Avviksskjema busstransport

Her kan du melde avvik på busstransport til og fra Henning skole. Det skal ikke sendes inn personopplysninger i skjemaet.

 


Referat fra FAU-møter

20220310 – Referat FAU Henning skole

20220120 – Referat FAU Henning skole

20211129 – Referat FAU Henning skole

Relaterte artikler

FAU Henning skole
Publisert 16.02.2022

Hei gode sambygdinger, alle som har et hjerte for Henning

Se alle artikler »