FAU Henning skole

FAU Henning skole ble stiftet som egen organisasjon 20. januar 2022 og har til formål å sikre et godt skole/hjem-samarbeid.


Avviksskjema busstransport

Her kan du melde avvik på busstransport til og fra Henning skole. Det skal ikke sendes inn personopplysninger i skjemaet.

 


Referat fra FAU-møter

20221019 – Referat FAU Henning skole

20220505 – Referat FAU Henning skole

20220310 – Referat FAU Henning skole

20220120 – Referat FAU Henning skole

20211129 – Referat FAU Henning skole

Relaterte artikler

FAU Henning skole
Publisert 22.11.2022

Juletretenning på Henning skole

FAU Henning skole
Publisert 16.02.2022

Hei gode sambygdinger, alle som har et hjerte for Henning

Se alle artikler »