Utleie

Det er flere lokaler til utleie i Henning. Trykk på lenkene under for å komme til booking av disse.

COVID19: All utleie skal skje til en ansvarlig arrangør og alle gjeldende smittevernregler SKAL følges. Utleie som ikke følger dette blir avslått og leietaker vil være økonomisk ansvarlig for evt kostnader forbundet med dette. Følg veiledere på fhi.no, regjeringen.no og Steinkjer kommune sine nettsider.