Henning Lev Vel

Henning Lev Vel ble stiftet 24. september 2003.

Formål: Vi skal være et supplement til andre aktiviteter og skape møteplasser hvor alle er velkomne til et godt sosialt miljø med mye moro!!

Vi ønsker spesielt å nå de i bygda som ikke er med på noen andre aktiviteter i lag og foreninger.

Organisasjon/samarbeidspartnere

  • Vi er ingen medlemsbasert organisasjon med kontingentinntekt, men med ett driftstyre valgt fra bygda.
  • Registrert i Brønnøysundregistrene.
  • Samarbeider med lag og foreninger i bygda der det er naturlig å bidra.
  • Aktiviteter legges opp til selvkost.
  • Steinkjer kommune har bidratt med tilskudd til møteplassen på skotthyllbanen gjennom stedsutviklingsmidler i grendesentrene.

Aktiviteter

  • Skotthyllturneringer vår og høst.

Oppstart mai og august. Hver onsdag kl 1700 og søndag kl 1500.

  • Vistturneringer vinter og høst

Oppstart januar og september/1 kveld pr 14. dag.

  • Samarbeider om enkelte bygdearrangement.

Relaterte artikler

Henning Lev Vel
Publisert 20.03.2019

Vist 18.mars

Henning Lev Vel
Publisert 05.03.2019

Vist 4.mars

Henning Lev Vel
Publisert 25.02.2019

Vist 18. februar

Se alle artikler »