Henning Lev Vel

Henning Lev Vel ble stiftet 24. september 2003.

Formål: Vi skal være et supplement til andre aktiviteter og skape møteplasser hvor alle er velkomne til et godt sosialt miljø med mye moro!!

Vi ønsker spesielt å nå de i bygda som ikke er med på noen andre aktiviteter i lag og foreninger.

Organisasjon/samarbeidspartnere

  • Vi er ingen medlemsbasert organisasjon med kontingentinntekt, men med ett driftstyre valgt fra bygda.
  • Registrert i Brønnøysundregistrene.
  • Samarbeider med lag og foreninger i bygda der det er naturlig å bidra.
  • Aktiviteter legges opp til selvkost.
  • Steinkjer kommune har bidratt med tilskudd til møteplassen på skotthyllbanen gjennom stedsutviklingsmidler i grendesentrene.

Aktiviteter

  • Skotthyllturneringer vår og høst.

Oppstart mai og august. Hver onsdag kl 1700 og søndag kl 1500.

  • Vistturneringer vinter og høst

Oppstart januar og september/1 kveld pr 14. dag.

  • Samarbeider om enkelte bygdearrangement.

Relaterte artikler

Henning Lev Vel, Henning Skotthyll- og Vistklubb
Publisert 24.08.2021

Henning Lev Vel har endret navn til Henning Skotthyll- og Vistklubb

Henning Lev Vel
Henning Lev Vel, Henning Skotthyll- og Vistklubb
Publisert 16.12.2020

Martin og Esten ble Henningmestere i vist

Henning Lev Vel, Henning Skotthyll- og Vistklubb
Publisert 08.12.2020

Kari og Oddny vant nest siste spillekveld – mandag 14. des kåres Henningmesterne i Vist

Se alle artikler »