Henning Lev Vel

Henning Lev Vel ble stiftet 24. september 2003.

Formål: Vi skal være et supplement til andre aktiviteter og skape møteplasser hvor alle er velkomne til et godt sosialt miljø med mye moro!!

Vi ønsker spesielt å nå de i bygda som ikke er med på noen andre aktiviteter i lag og foreninger.

Organisasjon/samarbeidspartnere

  • Vi er ingen medlemsbasert organisasjon med kontingentinntekt, men med ett driftstyre valgt fra bygda.
  • Registrert i Brønnøysundregistrene.
  • Samarbeider med lag og foreninger i bygda der det er naturlig å bidra.
  • Aktiviteter legges opp til selvkost.
  • Steinkjer kommune har bidratt med tilskudd til møteplassen på skotthyllbanen gjennom stedsutviklingsmidler i grendesentrene.

Aktiviteter

  • Skotthyllturneringer vår og høst.

Oppstart mai og august. Hver onsdag kl 1700 og søndag kl 1500.

  • Vistturneringer vinter og høst

Oppstart januar og september/1 kveld pr 14. dag.

  • Samarbeider om enkelte bygdearrangement.

Relaterte artikler

Henning Lev Vel
Henning Lev Vel
Publisert 22.09.2020

Forsinket Henningmesterskap i Vist er avviklet

Henning Lev Vel
Henning Lev Vel
Publisert 15.09.2020

Vistresultater før finalekvelden mandag 21 sep 2020

Henning Lev Vel
Henning Lev Vel
Publisert 08.09.2020

Vistturneringen i gang igjen etter en lang pause

Se alle artikler »