Båbu mannssong

Båbu Mannsong er et mannskor med ca. 20 medlemmer og er ein del av Bagabu Ungdomslag. Båbu Mannsong starta opp igjen våren 2018 etter å ha ligge nede i 57 år. Det førre mannskoret i bygda: Henning Mannssonglag, sovna stille inn 1936. Rannveig Skillingstad er myndig dirigent! Vi syng alt frå Båbusongen, via Queen, drikkeviser, salmar og tradisjonsstoff frå bygda. Og sjølvsagt Game of Thrones og musikalstoff.

Relaterte artikler

Bagabu Ungdomslag
Publisert 11.06.2021

St. Hansfeiring på Vekreshaugan

Bagabu Ungdomslag
Publisert 15.12.2020

6 dagsfest i Bagabu UL Avlyst

Bagabu Ungdomslag
Publisert 14.09.2020

Anfinnkveld

Se alle artikler »