Båbu mannssong

Båbu Mannsong er et mannskor med ca. 20 medlemmer og er ein del av Bagabu Ungdomslag. Båbu Mannsong starta opp igjen våren 2018 etter å ha ligge nede i 57 år. Det førre mannskoret i bygda: Henning Mannssonglag, sovna stille inn 1936. Rannveig Skillingstad er myndig dirigent! Vi syng alt frå Båbusongen, via Queen, drikkeviser, salmar og tradisjonsstoff frå bygda. Og sjølvsagt Game of Thrones og musikalstoff.

Relaterte artikler

Bagabu Ungdomslag
Publisert 12.01.2022

Årsmøte 2022 Bagabu UL

Bagabu Ungdomslag
Publisert 23.08.2021

Vellykket premiere på Abraham Fjelli!

Bagabu Ungdomslag
Publisert 20.08.2021

Historisk teater på Abrahamvollen!

Se alle artikler »