Henning IL

Henning Idrettslag ble stiftet 11/1-1914. Hovedaktiviteter de første driftsår var skirenn, friidrett og fotball.

Laget er i dag et idrettslag med undergruppene Fotball, Ski og Trim, mosjon og friidrett. Henning IL skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Vår visjon er Idrettsglede for alle!

Våre verdier:
Glede gjennom mestring
Fellesskapsfølelse med plass til alle for å bidra til et aktivt lokalsamfunn
Helse gjennom hele livet
Ærlighet gjennom synbare holdninger med god folkeskikk og fair Play på og utenfor idrettsbanen

Henning IL står for idrettsglede og samhold for alle i lokalmiljøet. Henning IL skal enten alene eller i samarbeid med andre, legge til rette for et mangfoldig idrettsmiljø med allsidighet, og både bredde- og konkurranseidrett.

Våre mål:
Rekruttere nye medlemmer og beholde de vi har (Pr 01.01.2023 er det 330 medlemmer, HIL har som mål at vi innen 2025 skal være 400 medlemmer).
Bidra til bedre folkehelse gjennom å være åpen for alle, og drive med idrett for alle. Jobbe for barn, ungdom og voksne.
Bidra til samhold og skape identitet.
Bidra til et levedyktig lokalsamfunn og fremme bolyst.
Skal ikke spesialisere utøvere før de er 12 år.