Viljar 4H

4H er ein barne- og ungdomsorganisjon knytta til naturbruk, friluftsliv og bygdesamfunn gjennom lokale 4H-klubber. Aldersgruppe er 10-25 år. I 4H deltar medlemmene på leir og kurs med mange spennende aktivitetar og temaer.

Som 4H-medlem vel du eit praktisk 4H-prosjekt som du arbeidar med gjennom heile året. 4H-prosjektet har ein skrivedel og ein gjeredel.

Gjennom arbeidet med 4H-prosjektet lærer du mykje nytt. Det er over 80 forskjellige praktiske 4H-prosjekt å velje mellom, slik at alle skulle finne eit emne som passar.

Relaterte artikler

Viljar 4H
Publisert 23.10.2022

4H-møte 28. oktober på skihytta

Henning Sokneråd, Viljar 4H
Publisert 28.09.2022

Høsttakkegudstjeneste med dåp, kirkekaffe og soknemøte.

Viljar 4H
Publisert 16.08.2022

4H-møte med gårdsbesøk søndag 21. august

Se alle artikler »