Henning Samfunnshus

Henning Samfunnshus er et tradisjonelt samfunnshus som ble bygd i 1961, men som har blitt delvis renovert i 1983, 1997, 2006, 2012 og 2017.

Henning Samfunnshus er bygda sin storstue med en stor og liten sal. Den store salen har en scene som blir flittig brukt av ungdomslag og skole og det er stort sett aktivitet i bygget fra 0900 til 2200 hver dag.

Ønsker du å leie samfunnshuset? Utleieinstruks, branninstruks og risikovurdering