Utleieinstruks for Henning Samfunnshus

Utleieinstruks for Henning Samfunnshus

 1. Bestilling av Henning samfunnshus skal skje via bookingskjema på henningportalen.no.
 2. Gratis leie av huset må vike for betalt leie av huset.
 3. Ved bestilling av huset skal en person oppgis som hovedansvarlig/kontaktperson.
 4. Ved bestilling av huset skal det gis beskjed om det skal leies duker, piano, kjølerom, flagg mm. Dette skrives i merknadsfeltet på bestillingsskjemaet.
 5. Ved bestilling av huset skal tidspunkt for for leie avtales på grunn av opplåsing og eventuelt vasking. Hvis leier ønsker å få tilgang til huset før bestilt leietid så må enten dette avtales særskilt eller så må huset bookes tilsvarende.
 6. Husleien inkluderer vasking etter arrangementet. I det daglige så vaskes huset ihht renhold på skolen. Hvis leier ønsker så kan det bestilles ekstra vasking før arrangementet. Ekstra kostnad med renholder belastes leietaker. Dette gjelder også hvis leietaker ikke har ryddet etter seg slik at vasker må bruke ekstra med tid og evt bruke spesialutstyr.
 7. Huset blir opplåst til avtalt tid (evt varetransport og lignende må avtales ved bestilling). Alternativt kan leietaker låne nøkkel.
 8. Leier av huset plikter å sette seg inn i branninstruks (se under).
 9. Hvis renholder må vente utover avtalt tidspunkt ved bestilling, har renholder krav på ekstra betaling som belastes leietaker.
 10. Ved feil, mangler og lignende i huset ved leie skal leier ringe Bjørn Arve Moen, 99434665.
 11. Ved avslutning av arr skal alt av kjøkkenutstyr som er brukt gjøres rent og settes på plass. Må renholder vaske kopper, benker og lignende vil dette bli belastet leietaker.
 12. Alle bord skal ryddes og tørkes av. Alt av søppel skal i søppelcontainer som står nederst på parkeringsplassen,
 13. Stolene skal stables i raster på 8 stk, og kjøres på lageret og bordene stablet på plass.
 14. Leietaker er erstatningspliktig for eventuell skade på hus og inventar.
 15. Henning samfunnshus brukes til teater i større deler av året. Scenen med kulisser, rekvisitta, sminkerom og garderobe er i disse periodene ikke inkludert i arealet som leies ut. Bagabu UL kan kreve erstatning fra ansvarlig leietaker for skader, bruk og ødeleggelser som skjer når leietaker er ansvarlig for aktiviteten i huset.
 16. Hvis leietaker avbestiller huset så må dette gjøres minst tre dager før arrangement for å unngå å bli belastet for vasking.

Branninstruks for Henning Samfunnshus

Hver bruker av Henning Samfunnshus plikter å lese dette dokumentet.

 1. Leietaker/bruker av samfunnshuset skal sette seg inn i den informasjon som gis på branntekniske tegninger.
 2. Rømningsveier skal ikke avsperres eller innsnevres på noe vis.
 3. Håndslukkere/brannslanger skal ikke avsperres eller gjøres utilgjengelige på noe vis.
 4. Hvis hele eller deler av brannvarslingsanlegget er/blir utkoplet skal brannvakt være til stede.
 5. Oppdages feil på brannvarslingsanlegget skal leder eller brannvernleder varsles.
 6. Bruk av levende lys må skje med største forsiktighet og aldri forlates.
 7. Leietaker/brukes plikter å ha telefon/mobil tilgjengelig for varsling av eventuell brann.
 8. Ved evakuering av huset, kan folk få midlertidig opphold i klubbhuset til Henning Idrettslag.
 9. Ved BRANN har leietaker/bruker av samfunnshuset anvar for følgende:
  1. TØMME LOKALER FOR FOLK
  2. Varsle Brannvesenet, tlf 110
  3. Forsøk å hindre spredning av brannen. Lukk dører og vinduer.
  4. Varsle leder i Henning Samfunnshus venner eller brannvernleder for samfunnshuset: Bjørn Arve Moen, 99434665.
  5. Ta i mot brannvesenet når de kommer og gi nødvendig informasjon om situasjonen.

Denne instruks gjelder også for skolens bruk av huset.

Risikovurdering ved arrangement

Alle leietakere skal gjennomføre en risikovurdering ved arrangement. Bruk skjema under.

Trinn 1 av 3

Telefon må være tilgjengelig.
Jeg har lest igjennom utleieinstruks(Påkrevd)
Jeg har lest igjennom branninstruks(Påkrevd)

Relaterte artikler

Henning samfunnshus 2019
Henning Samfunnshus
Publisert 26.02.2021

Innkalling til årsmøte i Henning samfunnshus’s venner

Henning Samfunnshus
Publisert 20.01.2021

Samfunnshuset åpent for barn og ungdom

Henning samfunnshus 2019
Henning Samfunnshus
Publisert 05.09.2020

Innkalling til årsmøte i Henning samfunnshus’s venner

Se alle artikler »