Bolyst

Henning Lev Vel har vedtatt å opprette 7 bolystgrupper (foreløpig) i Henning:

Boligutviklingsgruppe

Markedsføringsgruppe

Flerbrukshus

Frivillighetssentral

Vedgruppe

Skolegruppe

Estetikkgruppe