Henning på Facebook

Her prøver vi å ha en oppdatert liste over viktige sider/grupper på Facebook som gjelder Henning. Har du tips til flere så send til vegard@forbord.org.

Henning: https://www.facebook.com/groups/466804353399845

Henningvola: https://www.facebook.com/groups/47152462617

Gubbetrim: https://www.facebook.com/groups/153099365384538

Henning IL skigruppa: https://www.facebook.com/groups/1798818236818501

Henningvola Tour de ski: https://www.facebook.com/groups/408985443582806

Henningevents: https://www.facebook.com/henningevents