Æresmedlemmer Henning IL

Henning IL sine statuetter for å nomineres som Æresmedlem:

“Vedkommende må ha hatt tillitsverv over minst 35 år eller på kortere sikt lagt ned et stort og verdifullt arbeid for laget. Aktive må ha regionale/internasjonale resultater, samt arbeidet for klubben med tillitsverv over en periode på minimum 10 år. Det sittende styret vurderer på fritt grunnlag, men innenfor nevnte regler.”

1949: Ole A Folden ble utnevnt som lagets første æresmedlem. Han var med og stiftet Henning IL og ble også valgt som den første formann.

Midten av 50-tallet: Bastian Langlid ble lagets andre æresmedlem – utnevnt i midten av 1950-årene. Langlid var også med på stiftelsen av laget og ble formann første gang i 1919 – et tillitsverv han senere hadde i 9 år. Langlid gikk av som formann siste gang i 1935, men dermed sluttet han ikke med sitt arbeid for idretten. Han var aktiv med i lagsarbeidet helt frem til begynnelsen av 1970-årene – med andre ord nesten 60 år etter at laget ble stiftet. Bastian Langlid er ved kanskje den som har gjort den største innsats for Henning Idrettslag gjennom tidene.

1974: Ved 60-årsjubileet ble følgende utnevnt:
Fridtjof Bilstad
Hans Dahl
Ottar Dahl

Olav Henning
Einar Ellingsen
Ivar Holum
Paul Holum
Arne Langlid
Johannes Langlid
Sigurd Schiefloe
Jon A Moen
Toralf Moen
Petter Ryan
Kåre Røli
Olav Røli
Per Røli
Harald Susegg
Jo Øye

1984: Ved 70-årsjubileet:
Tor Bjørn Austmo
Tore Gjeldsås
Knut Hoseth
Einar Kolstad
Per Olav Olsen

I jubileumsberetninga for 60-årsjubileet står det følgende: I 1967 fikk lagets valgt Per Olav Olsen som formann. Han skjøttet dette tillitsvervet sammenhengende i til i dag på en helt utmerket måte. Han var med og satt i gang med det populære Bingo-spillet det samme år som han ble formann, og takket være han og flere andres iherdige arbeid fikk man også etter hvert bedret den økonomiske situasjonen slik at laget hadde grunnlaget for å kunne drive en god idrettsaktivitet.

1989: Jenny Kolstad og Arnfinn Langli
1991: Terje Langli
1995: Audun Leo Kolstad
1999: Arne Per Høgelin Lund og Jan Haugdahl
2004 ved 90-årsjubileet: Knut Iversen

2014: Ved 100-årsjubileet:

Torje Olav Alstad: På utallige dugnader i regi av idrettslaget har han positivt stilt opp, enten det har handlet om klubbhus, baner eller i forbindelse med Vola. Han har hatt en rekke verv, og tatt mye ansvar, ikke minst som byggebas. Handlingsrommet for å utføre en rekke tiltak og aktiviteter hadde ikke vært det samme uten hans spesielle teft for å skaffe sponsormidler. I tillegg er han et samlingspunkt, positiv og glad! Men det som rager aller høyest er hans fantastiske engasjement for barnas skileik og skitrening i en årrekke, både som tilrettelegger, deltaker i leiken, teknikktrener og pådriver for skitrekket. Alt på frivillig basis og som ildsjel! Hjelpere kommer og går – Torje består!

Martin Johan Austli: Vedkommende var aktiv fotballspiller med blant annet kretsmesterskap fra 1968, da Henning IL ble kretsmestre i 5. divisjon. Dette ble starten på fotballeventyret i Henning. Senere ble han kretsmester i 1978 med Henning ILs oldboyslag. Spilte oldboysfotball til langt ut på 80-tallet.

Han har vært aktiv skiløper som hevdet seg bra på 60- og 70-tallet. Primus motor for lysløypa i Okstadmarka. Trofast medhjelper på skirenn og andre arrangement i regi av Henning IL. Stilte også opp på kort varsel og fikk ryddet terrengløpstrase i Okstadmarka etter skogsdrift for noen år siden.

”Bulleråsrennets far” og var med i den første Bulleråskomiteen. Gått rennet 48 av 49 ganger, og selvfølgelig vinner av konkurranseklassen første gang rennet ble arrangert i 1965. Han har og deltatt i Lyngvolløpet flere ganger, vinner av klasse 30-40 år i det første Lyngvolløpet i 1974.

Vi minnes søndagslangturer på Henningfjellet med ski- og løpervenner med fast samlingspunkt i over 20 år, hos Martin i Lia.

Bjørn Kristen Hoseth: Personen som skal få en utmerkelse er omtalt som et naturlig midtpunkt og en kløpper på fotballbanen.  Som krumtapp på banen har kandidaten vært en meget trofast representant for Henning Idrettslag da han lojalt har fulgt Henningfotballen gjennom 5 ti-år! Dette er garantert rekord for Henning IL når det gjelder aktiv deltagelse i fotball. I den nye jubileumsboka dukker han først opp på et bilde fra 1968. Det siste lagbildet er fra 2007!  Det er kun et par små avbrudd i forbindelse med militæret samt en kort karriere i Steinkjer Fotballklubb i 1977 i følge våre kilder. I anledning jubileumsboka til Henning IL tok han også ansvar når historia om fotballeventyret på 70-tallet skulle skrives.  Kandidaten var og er som alltid positiv og engasjert.

Ivar Laurgård: Vårt æresmedlem er en person som har gjort en stor innsats for Henning IL i en årrekke. Ja, faktisk over en tidsperiode på 2 generasjoner! Han har bidratt gjennom styreverv, vært ildsjel og medhjelper på et utall ulike arrangementer i regi av Henning IL. Vedkommende er alltid positiv til å stille opp, og er ærekjær og grundig i jobben han gjør. 

De siste årene har vi spesielt møtt ham i forbindelse med skiaktiviteter på Henningvola – ikke minst gjennom hans engasjement i Bulleråsrennet. Han er ikke den man møter gående i løypa, men er en som bidrar med de ”usynlige”, men svært så viktige funksjonene i form av påmelder, starter, drikke- og matutdeler. Han har etter hvert blitt en selvskreven starter for Bulleråsrennet, og sitter nå som leder for Bulleråskomiteen.

Fridtjof RannemTrener og oppmann for mange fotball-lag gjennom tidene. Finner han som trener for G66 på slutten av 70-tallet.
Han har og stått bak som søker av midler til tunge økonomiske løft som påbygging av klubbhus, skihytte og ballbinge for å nevne noe.
Har vært veldig aktiv i skigruppa fra midten av 80-tallet og frem til i dag.
Har også sittet i styret i utallige år for Henning I.L, samt dratt inn mange fyrtårnsaktiviteter i laget.
Han har gjennomgående hatt tillitsverv i Henning IL i 26 år, og har spesielt gjort seg bemerket med sitt lederverv og engasjement i skigruppa i en hel generasjon. Utallige dugnader, skirenn og møter har han deltatt på. I tillegg har han hatt sentrale verv som har koblet Henning IL til skikretsen, nasjonale og internasjonale skirenn (KM, NM, VM) gjennom sin kompetanse som autorisert TD, og som anleggsrådgiver i skiforbundet. 

2022: Årsmøte

Trond Iversen: Et aktivt idrettslag har behov for sine ild sjeler og ivrige medlemmer – det er dette som er «hjertet» i klubben og for mange er Henning «Klubben i sitt hjerte»

I statuttene for idrettslaget står det at æresmedlemskap kan tildeles for gode prestasjoner, langt engasjement og arbeid for klubben på mange plan.

Det er nå flere år siden vi har tildelt æresmedlemskap – og hovedstyret har nå igangsatt en prosess på og arbeid for å tilkjennegi innsatsen som blir lagt ned av enkeltpersoner.

Personen som vi ved dette årsmøtet vil gjøre heder på har gjennom mange år gjort en stor innsats for klubben, bygda, samfunnet og ikke minst folkehelsa.
Personen har selv vært en aktiv utøver i yngre år, har utallige treningstimer og konkurrert for klubben, men det er ikke for innsatsen i sporet at vedkommende nå blir æresmedlem.
Tildelingen skjer etter innsatsen som er lagt ned spesielt for tilrettelegging for allmennhetens muligheter til å forbedre og ta vare på sin egen helse.
Utallige timer , dager og år er lagt ned for å bygge broer, lage klopper, rydde løyper og merke stier og skilte hver «kul» og «bekk» på Henningvola.
Jobbe aktivt for at «ti på topp» har lagt turmål til bygda og fjellet «vårt» .
I tillegg har han vært aktiv i kongeriket som TD på utallige skirenn og vært en meget aktiv styremedlem i Steinkjer ski drift som har resultert i et godt samarbeid og flott utvikling av vårt fantastiske løypenett.

Herved utnevnes Trond Iversen som æresmedlem i Henning Idrettslag.

Per-Ole Austmo
Leder Henning IL

Relaterte artikler

Henning IL
Publisert 23.01.2023

Innkalling til årsmøte i Henning IL 2. mars

Henning IL
Publisert 19.12.2022

Hvilken vakt vil DU ha på skihytta?

Henning IL, Henning IL Trim
Publisert 25.11.2022

Avslutning løpetrim

Se alle artikler »