Aktivitetslederkurs

Høsten nærmer seg og det er tid for å tenke innendørs aktivitet.

Trimgruppa organiserer allidrett for store og små gjennom hele vinteren, i gymsalen på Skarpnes skole. For at vi skal kunne ha et tilbud til alle fra 6 år og oppover, er vi avhengig av at foreldre og foresatte stiller opp.

Det å være aktivitetsleder er en flott mulighet til å bli kjent med kompisene til ungene dine. Det å møtes på scenekanten er også et bra sosialt tiltak for foreldre/foresatte som ikke leder aktiviteten. Disse kan også hjelpe aktivitetslederen og bidra ved behov.

Vi registrerer et generasjonsskifte etter hvert, dvs at mange som har vært aktivitetsledere er, sammen med sine barn, på tur ut av barneskolen, og over i andre aktiviteter på andre arenaer. For de aller yngste er det viktig med et tilbud i nærmiljøet, der de voksne er engasjert i barnas oppvekstmiljø. Idrettslaget forsøker å bidra til et trygt og aktivt lokalmiljø for barna.

Trimgruppa ønsker at flere nye foreldre/foresatte engasjerer seg i barnas aktivitet. Det behøver ikke å ta så mye tid. Hvis mange nok deler på det blir det kanskje tre – fire kvelder pr forelder i løpet av vinterhalvåret. Allidretten varer fra ca 1. november og fram til påske/ut mars.

Hvis mange nok ønsker det kan vi få til et aktivitetslederkurs i Henning i løpet av høsten. Tilbakemelding om du ønsker å delta på et slikt kurs meldes til Ellen, SMS til 94856370, eller e-post til [email protected] snarest og helst innen utgangen av september.

Relaterte artikler

Henning IL Ski

Dugnad på Henningvola

Søndag 21. august kl 1300 inviterer Henning IL skigruppa til dugnad på Henningvola. Vi skal ta ned litt vegetasjon rundt skihytta, jekke opp skiheisbua, fikse…

Viljar 4H

4H-møte med gårdsbesøk søndag 21. august

Søndag 21. august kl 1000 – 1200 inviterer Viljar 4H til gårdsbesøk hos Lillian i Langmarka. Nye medlemmer velkomne! Hvis du ikke er medlem så…

Henning Lev Vel

Høringsuttalelse til Steinkjer 2025

Les høringsuttalelsen fra Henning Lev Vel til Steinkjer 2025.