Årsmøte i hytteeierforeninga er gjennomført

Årsmøtet var på Skihytta den 22. mars 2019 med stor oppslutning og god stemning. Nedenfor er årsmeldinga som ble godkjent av møtedeltakerene:

“Årsmelding 2018

Styret:
Torodd Østerås, leder
Monica Leren Rønning, nestleder
Inger Laila Moen, sekretær
Roar Skatland, kasserer

Svein Finne og Morten Jacobsen, revisorer
På årsmøtet den 24. mars 2018 var det som vanlig godt oppmøte og god stemning. Bortsett fra faste årsmøtesaker var det også denne gangen diskusjon om løypekjøring av den såkalte hytterunden, og om vegvedlikeholdet m.a. om brøyting og strøing av fjellvegen. Saken er en gjenganger og er fast tema også på årsmøtet i veglaget. Styret i hytteeierforeninga er av den oppfatning at vegen drives på akseptabel måte, og at vi er heldige som har folk som legger godt til rette for at vi skal bruke hyttene både sommer og vinter. Åse og Halldis var på kjøkkenet og sørget for lapskaus, kaffe og en sjokoladebit.
Sommerarrangementet ble avviklet med varme griller, grillmat, kaffe på svartkjel og tilbehør. Arrangementet foregikk ved Skihytta for å ha reservearena hvis dårlig vær. Takk til medlemmene som tok ansvar som komite.

Mobildekning
Styret i hytteeierforeningen har også det siste året jobbet jevnt med å få til bedret mobildekning på Henningvola. Kommunen har vært en god samarbeidspartner og har bidratt til at det nå er avtale med Telenor om bygging av antennemast i løpet av 2019. Saken vil trolig bli byggemeldt like over påske. Vi er noe usikre på hva vårt bidrag vil bli så langt, men noen meter kabelgrøft blir en del av vårt ansvar. I tillegg har vi forpliktet oss til å bidra med å få på plass et eget hus for det tekniske utstyret. Vi har sikret oss selve huset (gjenbruk fra Telenor), men det må flyttes fra Steinkjer og det må bygges nytt tak når det er på plass. Her kan det bli spørsmål om noen dugnadstimer fra enkelte.

Renovasjonsløsningen
Helt siden det ble etablert obligatorisk renovasjonsordning har foreningen vært kritisk til plasseringen av leveringspunktene. For mange har det representert en omveg for å bli kvitt avfallet etter hytteturen. Sist høst ble styret enig med kommunen om at vi skal prøve ut kildesortering av hytteavfall mot at leveringspunktet ble flyttet inn i fjellvegen. Første tilbakemelding fra kommunen er at sorteringen fungerer bra, og styret synes det var veldig bra å få etablert leveringspunktet der det er nå.

Kommunens arealplandel
Etter siste årsmøte ble det gjort skriftlig henvendelse til kommunen om muligheten for å øke arealgrensen for hytter i området med 20 m2. Saken ble behandlet som en del av kommuneplanens arealdel, og ble i første omgang avvist. Bakgrunnen for dette var at Fylkesmannen varslet innsigelse for den delen som handlet om utvidelse til 100 m2 innenfor 50 meter fra vassdrag og 100-metersbeltet langs sjø. Kommunen besluttet dermed å utsette hele saken til det skal være ny gjennomgang av disse bestemmelsene for hele den nye kommunen i forbindelse med at Verran innlemmes i Steinkjer.

Feie- og tilsynsavgift fritidsbolig
På siste årsmøte ble det stilt spørsmål om grunnlaget for feieavgift på fritidsboliger. Svaret på spørsmål om rutiner er følgende:
• De som har fått faktura på fritidsboligen, vil få besøk av feieren innen 2020. Dette er en årlig avgift som kommer uavhengig av om når tjenesten utføres
• Lovverket krever at feieren skal være fysisk tilstede på hytta, så informasjon om utførelse av egen feiing, kan ikke erstatte besøket av feieren
• Kommunestyrene har vedtatt regulativet. Og i det gjeldende regulativet, er det lik pris for alle fritidsboliger.

Tilgang på vann på Henningvola
Som det er grundig informert om til foreningens medlemmer tidligere ble det ikke drikkevannskvalitet på vannet som kan tappes ved skihytta. Vårt bidrag til anlegget er tilbakebetalt fra idrettslaget, og det er pr. dato ingen løsning på å «rense bort» jern og mangan slik at vannet blir drikkbart.

Styret har avviklet et møte i løpet av året, ellers kommunisert på telefon og mail. Styret har valgt å bruke SMS og internett som informasjonskanal også siste år. Det er både billigere og raskere enn postgang på gammelmåten. Selv om det ikke er jevnlig oppdatering av foreningens hjemmeside på internett ligger det nyttig informasjon der, og på de andre «flikene» til http://henningportalen.no/ Hytteeierforeningen har sin egen flik på denne sida. Si fra hvis det er noe dere vil ha lagt ut. Fine bilder er f.eks. bra å få.

Også ved siste årsskifte valgte styret å bruke SMS for å varsle om betaling av medlemskontingent til foreningen. Med noen påminninger ser det ut til å fungere. Den største utfordringen nå er å holde seg ajour i forbindelse med eierskifter av hytter. Det ser ut til at medlemstallet holder seg på ca. 100 betalende. Ved å bruke SMS som påminning om betaling og som varsel om årsmøte mener styret at vi følger opp så tett som mulig.

 

Sparbu 21. mars 2019
For styret

Torodd Østerås”

 

Relaterte artikler

Bagabu Ungdomslag

Midtsommar på Vekreshaugan 15. juni

Innholdsrik enebolig med 5 soverom. Betydelig oppgradert og holder en god standard. Stor tomt på ca. 1.7 mål

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=355892137&alertType=ss&finnMail=agent&stored-id=70130307

Henning Skotthyll- og Vistklubb

Petter M Holum leder klart i skotthyllserien

Skotthyllkasting hver tirsdag kl 1700 – nye kastere er velkomne!   SKOTTHYLLRESULTATER PR 4. JUNI 2024   Petter M Holum          590 Bjørn Hoseth                500…