Båbu hytteeierforening, referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøte i Båbu hytteeierforening 22. mars 2019

Tilstede ca 60 frammøtte i skihytta kl 19.30

Styrets leder, Torodd Østerås åpnet og ønsket velkommen, før vi startet servering av lapskaus, kaffe og sjokolade.
Før årsmøtet startet, var det underholdning av Lars Hatling og Grete Volan, noe som så ut til å falle i smak hos forsamlingen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, som foregår via sms – ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av sakliste – ble godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder – Torodd Østerås ble valgt.

Sak 4 Årsmelding 2018 – opplest av leder – godkjent

Sak 5 Regnskap 2018 – framlagt av kasserer. Overskudd 8 896 – skyldes retur av kr 8000 overført til Volutvalget. Detter har vært overført som en godtgjørelse for oppkjøring av hytterunden. Det er Steinkjer Skidrift som kjører og de ville heller ikke ha penger. Regnskapet godkjent.

Sak 6 Budsjett inkl retningslinjer for disponering av foreningens midler. Forslag om uendret medlemsavgift kr 200 – godkjent.
Styrets forslag om å dele strømkontoen i to områder – disposisjonsfond kr 75 000 som styret har fullmakt til å forvalte – reservefond (pr i dag kr 202 063) – der bruk skal godkjennes av årsmøtet, ble vedtatt.

Sak 7 Valg
Leder Torodd Østerås – gjenvalg 1 år
Kasserer Roar Skatland – ikke på valg
Sekretær Rune Frøseth – ny – 2 år
Styremedlem Inger Lise Bragstad – ny – 1 år(erstatter Monica L Rønning som ikke var på valg)
Revisor Morten Jacobsen – gjenvalg 2 år
Revisor Svein Finne – ikke på valg
Valgkomite Tore Bremseth – ikke på valg
Valgkomite Eirin Holde Fornes – ikke på valg
Valgkomite – Brit helen Sende – ny – 3 år

Relaterte artikler

Henning IL Fotball

Henning IL med gave til Granstubben og Lerkehaug barnehage

Onsdag fikk barna i Granstubben og Lerkehaug barnehage en overraskende gave fra Henning IL. Hver barnehage fikk et ballnett med fem fotballer. «- Dette er…

Henning IL

St Olavsloppet 2020

Som kjent blir det ikke noe av det tradisjonelle St Olavsloppet i 2020 pga koronasituasjonen. I stedet arrangeres det et såkalt virtuelt St Olavsloppet i…

Bagabu Ungdomslag, Henning Samfunnshus

Songkveld 16. mai i Henning samfunnshus

I over 20 år har Bagabu UL arrangert songkveld i Henning samfunnshus 16. mai. Laget har no fått klarsignal for at det også i år…