Båbu hytteeierforening, referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøte i Båbu hytteeierforening 22. mars 2019

Tilstede ca 60 frammøtte i skihytta kl 19.30

Styrets leder, Torodd Østerås åpnet og ønsket velkommen, før vi startet servering av lapskaus, kaffe og sjokolade.
Før årsmøtet startet, var det underholdning av Lars Hatling og Grete Volan, noe som så ut til å falle i smak hos forsamlingen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, som foregår via sms – ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av sakliste – ble godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder – Torodd Østerås ble valgt.

Sak 4 Årsmelding 2018 – opplest av leder – godkjent

Sak 5 Regnskap 2018 – framlagt av kasserer. Overskudd 8 896 – skyldes retur av kr 8000 overført til Volutvalget. Detter har vært overført som en godtgjørelse for oppkjøring av hytterunden. Det er Steinkjer Skidrift som kjører og de ville heller ikke ha penger. Regnskapet godkjent.

Sak 6 Budsjett inkl retningslinjer for disponering av foreningens midler. Forslag om uendret medlemsavgift kr 200 – godkjent.
Styrets forslag om å dele strømkontoen i to områder – disposisjonsfond kr 75 000 som styret har fullmakt til å forvalte – reservefond (pr i dag kr 202 063) – der bruk skal godkjennes av årsmøtet, ble vedtatt.

Sak 7 Valg
Leder Torodd Østerås – gjenvalg 1 år
Kasserer Roar Skatland – ikke på valg
Sekretær Rune Frøseth – ny – 2 år
Styremedlem Inger Lise Bragstad – ny – 1 år(erstatter Monica L Rønning som ikke var på valg)
Revisor Morten Jacobsen – gjenvalg 2 år
Revisor Svein Finne – ikke på valg
Valgkomite Tore Bremseth – ikke på valg
Valgkomite Eirin Holde Fornes – ikke på valg
Valgkomite – Brit helen Sende – ny – 3 år

Relaterte artikler

Henning IL

Toalettene på Vola er stengt

På grunn av smittesituasjonen i Steinkjer så har Steinkjer kommune bestemt at toalettene på Vola skal holdes stengt inntil videre. Vi oppfordrer alle til å…

Henning IL Trim

Henningvola Tour De Ski

Stor suksess for Henningvola Tour De Ski

Henning IL Ski

Nye Henningmestere på ski

Tirsdag 23. mars ble sesongens siste skileik og karusellrenn arrangert på Vola. Samtidig ble det arrangert klubbmesterskap. 50 startende fikk oppleve fantastisk raskt føre. De…