Medlemskap

Ønsker du å medlem i Bagabu Ungdomslag?

De forskjellige medlemskapene er som følger for 2023:

  • Barn: 250 kr
  • Voksen: 350 kr
  • Familie: 850 kr
  • Passiv: 250

Meld deg inn i medlemssystemet vårt her!

For å betale medlemskapet kan du:

  • Sette over medlemskontigent til Ungdomslagets konto 4410 37 05719,  samt merke innbetalingen med navn.

Fra og med 2021 følger medlemsåret i Bagabu Ungdomslag kalenderåret.

Bagabu Ungdomslag forholder seg til Noregs Ungdomslags retningslinjer for personvern. Les mer her. 

Styret har vedtatt retningslinjer for æresmedlemskap. Disse kan leses her: Statutter æresmedlemmer