Friluftsgudstjeneste ved Henningvatnet.

Soknerådet inviterer i samarbeid med Sparbu Historielag og Kjenne du Båbufjellet til Friluftsgudstjeneste søndag 4. juni kl. 1100 på rasteplassen ved Henningvatnet.

Gudstjeneste ved sokneprest Tine Jøhnk. Båbu Mannsong bidreg.

Servering og deretter orientering om Båbufjellet, spesielt området rundt Henningvatnet, seterstier og klauvstier.

Etter arrangementet er ferdig blir det muligheten til guidet tur langs klauvstien ned til bommen ved Fossan.