Henning IL 2016

Årsmøte Henning idrettslag

Henning Idrettslag gjennomførte årsmøte 6 mars. Protokoll fra årsmøtet blir ikke lagt ut på nettet.
Men her følger et kort resyme fra årsmøtet.
Hovedlag og grupper leverte sine årsberetninger. Vi har hatt et år med mange gode aktiviteter i gruppene. Det er gjort en formidabel innsats i gruppene for å skape aktivitet til lagets medlemmer.
Fotball har hatt mange lag, Trim, mosjon og friidrettsgruppa samt skigruppa har også skapt mange aktiviteter som mange benytter seg av.

Vi har gjennomført  store anleggprosjekt, og vi har flere på gang.
Vi har en sunn økonomi som skyldes aktive tillitsvalgte som søker på gode tiltaksmidler samt sponsor og dugnadsaktivitet.

Valgkomiteen har arbeidet godt for å få frem nye navn til å fylle de styreverv laget må ha for å gi tilbud til alle.

Ledere av Skigruppa (Anne W Ryan) og Trim, mosjon og Fridrettsgruppa (Ellen S Wekre) har hatt disse ansvarsfulle vervene i lang tid og ønsket å tre til side i år.

De har begge gjort en formidabel innsats, tusen takk for den jobben de har gjort for laget og bygda.
Nytt styre i hovedlaget består av:
Tor Borgan, Fridtjof Rannem, Siri Alette Aurstad, Per Gunnar Moe, Ivar Laurgård, Frank Bjerkan.
Vara til styret er Lise Sande Skjevik og Magne Ryan.
Leder i skigruppa: Stein Kristian Røset, Leder i Forball: Kåre Svepstad, Leder i Trim, mosjon og friidrett ble ikke valgt. 
Styret takker lagets medlemmer for god innsats, for at dere kjører barna på aktiviteter og tar trener- og oppmannsroller.
Vi går inn i et nytt idrettsår. Minner oss alle om at vi betaler medlemskontingent. Det er med på å finansiere lagets aktivitet, og ikke minst betalende medlemmer er med på å gi laget offentlig støtte. Jo flere medlemmer jo mere aktivitetsmidler som gjør at tilbudene kan bli bedre.
Med ønske om ei god påske!
Tor Borgan
Leder Henning IL

Relaterte artikler

Henningportalen

St Olavsloppet 2022, dag 4 for Sparbu – Henning

Endelig i mål! Vi klarte det i år også 🙂 Sparbu – Henning stilte et slagkraftig lag på St Olavsloppet i år og endte rundt…

Henningportalen

St Olavsloppet 2022, dag 3 for Sparbu – Henning

Nok en flott dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppet! Vi startet med unge spreke, raske folk på de første etappene og var ca 15 minutter…

Henningportalen
Henning IL

St Olavsloppet 2022 dag 2 for Sparbu – Henning

Det ble en varm dag for St Olavsløperne som skulle bevege seg fra Levanger til Sandvika i dag. Imponerende innsats av alle som deltok i…