Henning IL med gave til Granstubben og Lerkehaug barnehage

Onsdag fikk barna i Granstubben og Lerkehaug barnehage en overraskende gave fra Henning IL. Hver barnehage fikk et ballnett med fem fotballer.

«- Dette er samme type fotballer som vi bruker på fotballtreningene for de minste årskullene i klubben» sier fotballeder i Henning IL, Benjamin Skjærvik. «Det er viktig for rekrutteringen at barna i barnehagen har skikkelig utstyr fordi det er med på å motivere de til å begynne med fotball som fysisk aktivitet når de nærmer seg skolealder.»

I løpet av juni så vil også skolestarterene fra Granstubben og Lerkehaug begynne med fotballtreninger. På grunn av covid-19 så blir det ikke vanlige skolestartertreff – derfor er det viktig å ha en arena å møtes på før skolestart. Dette er med på å gjøre skolestarten trygg og god, samtidig som det er viktig rekruttering til klubben.

Relaterte artikler

Henningportalen
Henning Sokneråd

Gudstjeneste søndag 12. juli kl. 1100

Gudstjeneste med nattverd ved konstituert prost Christine Waanders i Henning kirke søndag 12. juli kl. 1100. Organist er James Reed.  

Trivselsturer/kløverturer 2020

Henning Sanitetslag prøver seg med trivselsturer/kløverturer i juli måned. Vi starter kl 18.30 på mandager (se liste under). Vi tar med mat og drikke hver…

Henning IL

St Olavsloppet 2020

St Olavsloppet 2020 er vel overstått som et virtuelt arrangement og Henning IL deltok med 16 løpere. Vi klarte å fylle etappene på de tre siste…