Kampvertinstruks

Kampvertinstruks i Henning IL – fotball

På alle barne- og ungdomsfotballkamper i Henning IL sin regi skal det være en kampvert.

Formål med kampvertordningen:

 • ”Kampverten” har en forebyggende virkning, og skal bidra til å skape en god stemning under kampene i barnefotball preget av Fair play
 • Gjestende lag inkludert foreldre skal føle seg ekstra velkommen.
 • Kampverten er ansvarlig for kampgjennomføringen – ikke klubbdommeren. Klubbdommeren har dermed en voksen støtteperson å forholde seg til før, under og etter kamp.
 • Bevisstgjøring av egen foreldregruppe som tar ”kampvert – jobben” på alvor Kampvertoppgaven skal gå på rundgang i foreldregruppen..

Konkrete oppgaver for kampvert:

 • Møte opp ca 30 min før kampstart. Lås opp garderober og sjekk at begge garderober ser presentable ut slik at bortelag og hjemmelag føler seg velkomne.
 • Kampverten skal ha på seg en av klubbens kampvertvester slik at det er tydelig for alle hvem som er kampvert og skal ha med seg foreldrevettkort. Kampverten skal sette seg inn i denne instruks før kampdag.
 • Kampverten skal ha kunnskap om at klubbens hjertestarter står på kontoret i klubbhuset og skal ha telefon for å ringe 113 hvis nødvendig.
 • Ønsk spesielt bortelaget velkommen. Orienter bortelaget om kampvertens oppgaver. Poengter for lagledere og foreldre at klubbdommer er ung, og at mishagsytringer og klager på dommer ikke skal forekomme. Er det noe som man allikevel føler må tas opp, så må det tas opp med kampvert og ikke direkte med dommer under kampen.
 • Ta kontakt med klubbdommeren i god tid før kamp. Ha kontakt med dommer før kamp, i pausen og etter kamp.  Støtt dommeren og påse at reaksjoner/kommentarer mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Sørg for at begge foreldregruppene står på den ene langsiden av banen og trener/lagledere på den andre siden av banen. Snakk med foreldrene på begge lag. Ha positiv oppmerksomhet på og kontakt med begge foreldregruppene under kampen.
 • Bruke foreldrevettsreglene/ grønne kort hvis det ikke er positiv stemning rundt kampen.
 • Oppfordre til positivitet også fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.
 • Bidra til Fair Play hilsen før og etter kampen og være tilstede under denne hilsen.
 • Avslutte kampen med å ønske gjestene velkommen tilbake.
 • Sørge for at det blir ryddet rundt banen etter kampslutt.
 • Gå over begge garderobene og rydd opp søppel og kost opp feks gress. Husk dusjene. Når begge lagene er ferdige i garderoben låser kampverten og legger nøkkel tilbake på avtalt plass.

Fotballstyret Henning IL

Relaterte artikler

Henning IL Fotball
Publisert 31.10.2022

Henning G9 og G10 på sesongavslutning på Lerkendal

Henning IL Fotball
Publisert 25.04.2022

God dugnadsånd på poengtrøa!

Henning IL Fotball
Publisert 21.04.2022

Sesongåpning for G10 i Namsos

Se alle artikler »