Innkalling til årsmøte i Henning IL 17. februar

Til alle medlemmer i Henning Idrettslag Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Henning IL.

Årsmøtet avholdes torsdag den 17. februar 2021 kl 20.00

Vanlige årsmøtesaker. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 3. feb til epost [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter legges ut på Henningportalen.no senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Henning IL

Steinkjer, 17.01.2022

Saksdokumenter

Sakliste årsmøte Henning IL

Årsmelding

2021 Årsberetning Henning IL

2021 – Årsberetning Henning IL fotball

Årsmelding trimgruppa 2021

Årsmelding Bulleråsrennet 2021

Årsregnskap

2021 – Årsregnskap Henning IL

Revisors beretning 2021 Henning IL

Budsjett

Resultatbudsjett – (2022)

Valgkomitéens innstilling

2022 – Valgkomitéens innstilling

Relaterte artikler

Henning IL Trim

Ogndalstaffetten 15.05.22

Ogndalstaffett 15.05.22

Henning Sanitetslag

Kløverturer for eldre 19.mai, 2. juni, 16. juni og 30.juni kl 11.00 😊

Henning Sanitetslag starter også i år opp med kløverturer. Det er fint å komme seg ut for å treffe andre, komme i bedre form og…

Henning Sanitetslag

Kløverturer – annenhver torsdag kl 18.00 😊 start 19.mai 😊

Henning Sanitetslag starter også opp med kløverturer/trivselsturer for kjærringa og kailla, gamle og unge, som ønsker å gå litt lengre. Vi starter kl 18.00 annenhver…