FAU Henning skole

FAU Henning skole

Hei gode sambygdinger, alle som har et hjerte for Henning

Som alle dere ser og hører er det mye i spill – kommunedirektørens fremlegg i kveld, onsdag 16. februar, om skolestruktur og økonomi berører oss…