Kirkelige handlinger i vår

Utdrag av pressemelding fra kirken:

Gudstjenester
Inntil videre feirer vi verken offentlige gudstjenester eller gjennomfører planlagte møter. Dette vil også gjelde påskens gudstjenester.

Konfirmasjon
Det er nå fattet en nasjonal beslutning om at alle konfirmasjoner utsettes til etter sommerferien.

 

Når det gjelder kirkelige handlinger som dåp og begravelser/bisettelser kan det leses mer her:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/steinkjer_kirkelige_fellesrad/forsideoppslag/informasjon%20ang.%20koronavirus/aapne%20kirker/

 

 

 

 

 

Relaterte artikler

Henningportalen
Isakinekoret

Anfinnkveld og Isakinekoret avlyst

På grunn av korona er Anfinnkveld og Isakinekoret 9. og 10. okt avlyst.

Kaffetreff

Henning Sanitetslag ønsker velkommen til kaffetreff igjen, tirsdag 6. oktober, kl 15.00 – 18.00. Pga koronareglene flytter vi kaffetreffet til Lysheim Grendehus der det er…

Kløvertur

Mandag 28.september blir det kløvertur rundt om ved Lysheim. Vi parkerer ved Lysheim Grendehus og starter å gå kl 18.00, og vi går langs sti…