Prøveordning med returpunkt for hytterenovasjon

Brev med følgende innhold vil komme i posten i løpet av få dager:

TIL HYTTEEIERE HENNINGVOLA:

Vi har i samarbeid med styret for hytteforeningen på Henningvola blitt enige om at det fra høsten 2018 opprettes eget returpunkt for hytterenovasjon. Dette er en prøveordning kun for hytteområdet på Henningvola.

Punktet legges ca 100 m ovenfor bommen, og det vil bli full kildesortering med matavfall, plastemballasje, papp/papir, glass/metall og restavfall. Det vil kun benyttes containere. Etter som plassering blir ovenfor bommen vil containerne være åpne, bortsett fra restcontaineren som fortsatt har nøkkel. Større gjenstander, elektrisk avfall, farlig avfall samt bygge- og rivningsavfall må som før leveres på Tranamarka.

Årsaken til denne prøveordningen er at det fra 2021 vil bli sentralt krav om utsortering av matavfall, dette vil også gjelde hytterenovasjon. Derfor ønsker vi å teste ut slik sortering, før vi velger permanent løsning. Vi setter stor pris på den velvilje styret i hytteforeningen har vist.

Vi håper alle hytteeiere i området vil følge opp sorteringsordningen, slik at vi får et godt resultat med «rene» avfallstyper som kan gå til gjenvinning.

Det vil bli foretatt gjennomgang av containerne for å analysere hvor «rent» innholdet er (plukkanalyser). Vi vil også følge opp prøveprosjektet med informasjon og spørreskjema til de som ønsker det. For å unngå å pådra prosjektet ekstrakostnader i form av porto vil vi benytte epost til slik kommunikasjon.

Vi ber derfor om at dere som ønsker informasjon underveis, samt mulighet til å være med å påvirke endelig resultat sender en kort melding med navn og hytteadresse på epost til prosjektansvarlig;

[email protected]

I og med at dette er et prøveprosjekt vil merkostnader fordeles på alle fritidsabonnenter i Steinkjer kommune, ikke bare på dere som deltar. Merkost er kalkulert til ca 30 kr pr abonnent. Dette brevet går også til enkelte som er fritatt for renovasjon, vi gjør oppmerksom på at returpunktet kun er for de som betaler for fritidsrenovasjon.

Containerne vil være på plass i løpet av september.

Steinkjer 5.9.2018

Med vennlig hilsen

Gunvor Aursjø

Fung enhetsleder renovasjon

Relaterte artikler

Henningportalen

St Olavsloppet 2022, dag 4 for Sparbu – Henning

Endelig i mål! Vi klarte det i år også 🙂 Sparbu – Henning stilte et slagkraftig lag på St Olavsloppet i år og endte rundt…

Henningportalen

St Olavsloppet 2022, dag 3 for Sparbu – Henning

Nok en flott dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppet! Vi startet med unge spreke, raske folk på de første etappene og var ca 15 minutter…

Henningportalen
Henning IL

St Olavsloppet 2022 dag 2 for Sparbu – Henning

Det ble en varm dag for St Olavsløperne som skulle bevege seg fra Levanger til Sandvika i dag. Imponerende innsats av alle som deltok i…