Innkalling til årsmøte i Henning IL 2. mars

Til alle medlemmer i Henning Idrettslag Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Henning IL.

Årsmøtet avholdes torsdag den 2. mars 2023 kl 18.30

Vanlige årsmøtesaker. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 16. feb til epost [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter legges ut på Henningportalen.no senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Henning IL

Steinkjer, 23.01.2023


Under ligger sakdokumenter som lenker. Når dokumentet er klart så blir lenken synlig.

Saksdokumenter

Sakliste årsmøte Henning IL

Årsmelding

2022 – Årsberetning Henning IL

2022 – Årsberetning Henning IL fotballgruppa

2022 – Årsberetning Henning IL trimgruppa

2022 – Årsberetning Henning IL skigruppa

2022 – Årsberetning Bulleråsrennet

Årsregnskap

2022 – Årsregnskap Henning IL

2022 – Revisors beretning Henning IL

Budsjett

2023 – Budsjett

Valgkomitéens innstilling

2023 – Valgkomitéens innstilling

Relaterte artikler

Henning IL Ski

Skitrening for voksne

Torsdag 2. februar arrangerte Henning IL første skitrening for voksne. 10 voksne deltok på nybegynnerkurs. Instruktører var Terje Langli og Inger Lise Hegge. Ny kveld…

Henning Sanitetslag

ÅRSMØTE – Henning sanitetslag

Henning Sanitetslag har årsmøte i Sanitetshuset torsdag 16.februar 2023, kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker. Saker kan sendes styret v/Jorunn Barkhald Fjær, eller på mail til: [email protected]

Henning IL Ski

Skitrening for voksne

Hei alle voksne skigåere! Torsdag 2. februar kl 1800 inviterer skigruppa i Henning IL til skitrening for voksne (18+). Dette er et lavterskeltilbud som ikke…